Download onze disclaimer

Het gebruik van deze website www.wegaanbeginnen.nl & www.eetcafewijook.nl is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te gebruiken, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook! streeft ernaar om op deze website accurate en actuele informatie te verstrekken. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook! niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor medisch advies. Voor medische conclusies en een juiste beoordeling van uw situatie adviseren wij altijd te overleggen met een arts of andere professionele hulpverlener.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website of voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan geen relatie tussen Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook! en de gebruiker van de website tot stand worden gebracht.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook! heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud ervan. Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook! zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd of anderszins openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Café We Gaan Beginnen & Eetcafé Wij Ook!

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2023.